ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Elpro Group AG από την Robert Bosch GmbH, μέσω της Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG
01/03/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Robert Bosch GmbH του μετοχικού κεφαλαίου της Elpro Group AG, μέσω της Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG.

Η Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG είναι μία ιδιωτική μετοχική εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας. Η RBINT ανήκει εξ ολοκλήρου στην Robert Bosch GmbH, η οποία είναι η μητρική οντότητα του Oμίλου Bosch. Η RBINT είναι ιθύνουσα εταιρεία που κατέχει αριθμό οντοτήτων εντός του Ομίλου Bosch.

Ο Όμιλος Bosch προμηθεύει τεχνολογία και υπηρεσίες για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία βιομηχανικής τεχνολογίας, καταναλωτικών αγαθών και ενέργειας και της βιομηχανίας κατασκευαστικής τεχνολογίας σε παγκόσμια βάση. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της είναι πρωτίστως χωρισμένες στους ακόλουθους τέσσερεις επιχειρηματικούς τομείς: (i) Λύσεις Κινητικότητας: ηλεκτρονικά αυτοκινήτων, πολυμέσα αυτοκινήτων, έλεγχος συστημάτων αμαξώματος, συστήματα βενζίνης και πετρελαίου, ηλεκτρικές κινήσεις, κινητήρες εκκίνησης και γεννήτριες, τιμόνια αυτοκινήτων και διάφορα προϊόντα για την αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων, (ii) Βιομηχανική Τεχνολογία: τεχνολογία κίνησης και ελέγχου και τεχνολογία συσκευασίας, (iii) Καταναλωτικά Αγαθά: ηλεκτρικά εργαλεία και οικιακές συσκευές, (iv) Τεχνολογία Ενέργειας και Κατασκευής: συστήματα ασφαλείας και θερμοτεχνολογία.

Η Elpro Group AG είναι μια ιδιωτική μετοχική εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας. Η Elpro Group AG μαζί με τις θυγατρικές της αποτελούν τον Όμιλο Elpro, που είναι ένας παροχέας λύσεων παρακολούθησης ψυχρής αλυσίδας, λύσεων παρακολούθησης δωματίων και εξοπλισμού και υπηρεσιών κατευθυντήριων γραμμών ποιότητας και κανονισμών, στις βιομηχανίες φαρμακευτικής, φροντίδας υγείας και βιοεπιστημών.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής