ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 43/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των δικαιωμάτων ψήφου της Level Access Goldings, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω της Access Group Purchaser, Inc.
29/06/2022

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής