Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H ΕΠΑ αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 207/89 από την εταιρεία WELLA A.G. αναφορικά με καταγγελία μετόχου της εταιρείας MTV COSMETICS LTD σε σχέση με ισχυρισμό καταχρηστικής εκμετάλλευσης σχέσης οικονομικής εξάρτησης βάσει του άρθρου 6(3) του Νόμου
26/06/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) σε απόφαση της που κοινοποιήθηκε στα εμπλεκόμενα μέρη, την καταγγελλόμενη εταιρεία WELLA AG, και τον καταγγέλλοντα κ. Βύρωνα Τεγγεράκη, μέτοχο της εταιρείας MTV COSMETICS LTD, αποφάσισε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6(3) του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 207/89 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αφού δεν έχει αποδειχθεί η αιτίαση ότι η καταγγελλόμενη συμπεριφορά της WELLA AG αποτελούσε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης μεταξύ της και της εταιρείας MTV COSMETICS LTD.

Η Επιτροπή στην απόφαση της έκρινε ότι παρά την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης οικονομικής εξάρτησης μεταξύ της MTV COSMETICS LTD και της WELLA ΑG που βασιζόταν στην εμπορική σχέση των εμπλεκομένων μερών, ο τερματισμός της, με τον τρόπο που αυτός έγινε, δεν αποτελεί καταχρηστική εκμετάλλευση στην βάση των προνοιών του άρθρου 6(3) του Νόμου.

Η καταγγελία καταχωρήθηκε εντός του 2001 από τον καταγγέλλοντα και από ακόμη ένα άλλο μέτοχο της εταιρείας MTV COSMETICS LTD, ο οποίος στη συνέχεια απέσυρε την καταγγελία του.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ στην διεύθυνση www.competition.gov.cy  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου