ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 41/2014 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την από κοινού απόκτηση ελέγχου του μετοχικού κεφαλαίου της Africa Internet Holding GmbH από τις εταιρείες Mobile Telephone Networks Holdings (Pty) Ltd, Millicom International Cellular S.A. και Rocket Internet Holding GmbH
15/10/2014

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής