ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 58/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) επενδυτικού πακέτου της Ελληνικής Τράπεζας το οποίο περιέχει το μετοχικό κεφάλαιο της Kohira Holdings Ltd η οποία θα κατέχει χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ, το μετοχικό κεφάλαιο της APS Debt Servicing Cyprus Ltd και ομόλογα, μέσω της Oxalis Holdings S.a.r.l.
01/09/2022

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής