ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της SAKZA Group a.s. από την KKCG AG
05/07/2019

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την KKCG AG, αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της SAKZA Group a.s..

H KKCG AG αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας η οποία ανήκει στον όμιλο KKCG. Ο όμιλος KKCG επενδύει σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, μεταξύ άλλων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των λαχείων.

Η SAZKA Group a.s. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Τσεχίας, η οποία αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία και παροχέα συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των λαχείων. Ο όμιλος SAZKA δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών όπως αθλητικά στοιχήματα, λαχεία κ.ά. σε διάφορες χώρες.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής