ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Nόμος 169(Ι)/2022).
17/11/2022

Τη Δευτέρα 14.11.2022 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Nόμος 169(Ι)/2022), δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2022 (13(I)/2022) (στο εξής ο «Νόμος»). Το τελικό κείμενο του εν λόγω τροποποιητικού νόμου ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων κατόπιν σχετικής πρότασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Μία από τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον νέο νόμο είναι η απαγόρευση του διορισμού στη θέση του Προέδρου ή Μέλους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») προσώπων που είναι μέλη συντεχνίας.

Επιπλέον, το ύψος των χρηματικών ποινών, δυνάμει του άρθρου 65(3) του Νόμου, στις περιπτώσεις όπου οι εκδιδόμενοι δυνάμει του άρθρου 65(1) του Νόμου Κανονισμοί προβλέπουν ποινικά αδικήματα, τροποποιήθηκε, με την αύξηση του μέγιστου ύψους της χρηματικής ποινής για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος από «ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000)» σε «τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000)».

Επιπλέον, το άρθρο 10(5) του Νόμου τροποποιήθηκε ώστε ο κώδικας δεοντολογίας της Επιτροπής, ο οποίος αφορά τους κανόνες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων του Προέδρου και των μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου, να προϋποθέτει όπως αυτός εγκριθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αντί από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, προτού δημοσιευτεί από την Επιτροπή.

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Nόμος 169(Ι)/2022) βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής