ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 60/2022 - Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της θυγατρικής της εταιρείας ESCO AHK LTD για πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 6(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και του 2014 καθώς και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αλλαγής, εγκατάστασης και/ή συντήρησης λαμπτήρων οδικού φωτισμού LED
05/09/2022

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής