ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Blue Circle Engineering Ltd από τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, μέσω της Hellenic Petroleum Cyprus Holding (HPCH) Ltd
26/02/2019

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, μέσω της Hellenic Petroleum Cyprus Holding (HPCH) Ltd, με κοινοποίηση του στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται, να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Blue Circle Engineering Limited.

Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε είναι εμπορικός και βιομηχανικός όμιλος που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν εφοδιασμό, διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, λιανική εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραγωγή και εμπορία χημικών / πετροχημικών, έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).

Η Hellenic Petroleum Cyprus Holding (HPCH) Ltd, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Hellenic Petroleum Cyprus Holding (HPCH) Ltd είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με σκοπό την κατοχή επενδύσεων του ομίλου εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε στην Κύπρο.

Η Blue Circle Engineering Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και κύριες της δραστηριότητες είναι η διάθεση/ διανομή χύμα υγραερίου, ο μηχανικός σχεδιασμός συστημάτων τροφοδοσίας υγραερίου, η πώληση και εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και σχετικού εξοπλισμού και η πώληση και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας το υγραέριο.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής