ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού αναφορικά με την επιβολή του δικαίου ανταγωνισμού στα πλαίσια του πολέμου στην Ουκρανία.
29/03/2022

· Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού υιοθετεί την Κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ημερομηνίας 24/2/2022) τα οποία καταδικάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στεκόμαστε αταλάντευτοι στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της στον πόλεμο που αντιμετωπίζουν. Γνωρίζουμε πλήρως τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για την Ουκρανία καθώς και για την ΕΕ/ΕΟΧ.

· Όπως αναφέρεται στην κοινή μας δήλωση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού κατά την κρίση του COVID, τα διάφορα μέσα ανταγωνισμού ΕΕ/ΕΟΧ διαθέτουν μηχανισμούς για να λαμβάνουν υπόψη, όπου είναι απαραίτητο, τις εξελίξεις της αγοράς και της οικονομίας. Οι κανόνες ανταγωνισμού στοχεύουν στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. Ο στόχος αυτός παραμένει επίκαιρος ακόμα και σε περιόδους όπου οι επιχειρήσεις και η οικονομία ως σύνολο υποφέρουν υπό συνθήκες κρίσης.

· Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού κατανοεί ότι η έκτακτη κατάσταση που διανύουμε μπορεί να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές διαταραχές που προκαλούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου ή/και των κυρώσεων στην εσωτερική αγορά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου (i) να εξασφαλιστεί η αγορά, η προμήθεια και η δίκαιη διανομή περιορισμένων προϊόντων και εισροών ή (ii) να μετριαστούν οι σοβαρές οικονομικές συνέπειες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΕΕ.

· Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, μέτρα συνεργασίας που αποσκοπούν στον μετριασμό των σοβαρών οικονομικών διαταραχών στην αγορά πιθανόν είτε δεν θα ισοδυναμούν με περιορισμό του ανταγωνισμού σύμφωνα με το Άρθρο 101 ΣΛΕΕ/ 53 ΕΟΧ, είτε θα επιφέρουν βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας που πιθανότατα να αντισταθμίζουν οποιονδήποτε τέτοιο περιορισμό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δεν θα παρέμβει ενεργά εναντίον οποιωνδήποτε μέτρων τα οποία είναι απολύτως αναγκαία και προσωρινά και τα οποία στοχεύουν ειδικά στην αποφυγή των προαναφερθέντων σοβαρών διαταραχών που προκαλούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου ή/και των κυρώσεων στην εσωτερική αγορά.

· Εάν μια επιχείρηση, βάσει της αυτοαξιολόγησής της, έχει αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα τέτοιων πρωτοβουλιών συνεργασίας με το δίκαιο ανταγωνισμού ΕΕ/ΕΟΧ, μπορεί να απευθυνθεί για άτυπη καθοδήγηση, ανά πάσα στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών) ή την αρμόδια εθνική αρχή ανταγωνισμού.

· Ταυτόχρονα, είναι ύψιστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα βασικά προϊόντα (π.χ. ενέργεια, τρόφιμα, πρώτες ύλες) παραμένουν διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές και ότι η τρέχουσα κρίση δεν χρησιμοποιείται σαν αφορμή για να υπονομεύσει τις συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα εναντίον επιχειρήσεων που επωφελούνται από την τρέχουσα κατάσταση συμμετέχοντας σε καρτέλ ή κάνοντας κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής