ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 39/2019 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Jabril Trading Co. Limited από την Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ
17/07/2019

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής