ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 25/2018 - Καταγγελία της εταιρείας BLADE Enterprises Limited, εναντίον των (1) Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου και Εκδοτών μελών του Συνδέσμου: (2) Ο Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ (εφημερίδες Φιλελεύθερος & C. Weekly), (3) Cyprus Mail Company Ltd (εφημερίδα Cyprus Mail), (4) Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» ΛΤΔ (εφημερίδα Πολίτης), (5) «Αλήθεια» Εκδοτική Εταιρεία Λτδ (εφημερίδα Αλήθεια), (6) Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια ΛΤΔ (εφημερίδα Σημερινή), (7) Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (εφημερίδα Η Καθημερινή), (8) Άτρωτος ΛΤΔ (εφημερίδα Μάχη), (9) Financial Mirror Ltd (εφημερίδα Financial Mirror), (10) Ν. G. Cyprus Advertiser Ltd (εφημερίδα ΒΕΣΤΝΗΚ ΚΙΠΡΑ) και (11) CYWEEKLY LTD (εφημερίδα Cyprus Weekly), και (12) της εταιρείας MMC Media Monitoring Electronic Ltd
13/07/2018

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής