ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της Plus500 Ltd από την εταιρεία Brighttech Investments SA.
05/08/2015

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από τη Brighttech Investments S.A αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση της εταιρείας PLUS500 LTD.

Η Brighttech Investments S.A. είναι δεόντως εγγεγραμμένη εταιρεία στο Λουξεμβούργο, αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού συστημένη ειδικά για τους σκοπούς της παρούσας Συγκέντρωσης και ανήκει στον όμιλο εταιρειών που ελέγχεται τελικώς από την Playtech plc.

Η Playtech plc είναι δεόντως εγγεγραμμένη εταιρεία της Νήσου του Μαν. Οι κύριες εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου Playtech, μέσω των εταιρειών του, αποτελούνται κυρίως από την παροχή λογισμικού ηλεκτρονικού τζόγου και παρεπόμενων υπηρεσιών, και από την προσφορά συμβολαίων επί της διαφοράς (contracts for difference).

Η PLUS500 LTD είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στο Ισραήλ και δραστηριοποιείται στην προσφορά συμβολαίων επί της διαφοράς σε λιανικούς πελάτες. Η εταιρεία αποτελεί τον στόχο της παρούσας συγκέντρωσης, που θα επιτευχθεί μέσω της συγχώνευσής της με την εταιρεία Socialdrive Ltd (πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της Brighttech Investments S.A.) και ουσιαστικά την απορρόφηση της τελευταίας από την PLUS500.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής