Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Πράξη Συγκέντρωσης των Εταιρειών Dolphin Capital Atlantis Ltd και Aristo Developers Limited
11/05/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε στις 30 Απριλίου 2007, την σύμφωνη με τις πρόνοιες του Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου κοινοποίηση της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης των εταιρειών Dolphin Capital Atlantis Ltd και Aristo Developers Limited, μέσω απόκτησης μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας από την πρώτη.

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

— Η εταιρεία Dolphin Capital Atlantis Ltd είναι 100% εξηρτημένη της εταιρεία Dolphin Capital Investors Ltd, που έχει, μεταξύ άλλων ως δραστηριότητα την διενέργεια επενδύσεων στο τομέα των ολοκληρωμένων συγκροτημάτων παραθεριστικών κατοικιών στην Νοτιανατολική Ευρώπη.

— Η εταιρεία Aristo Developers Limited ασχολείται με την ανάπτυξη γης, ανέγερση και εμπορία κτιρίων και λειτουργία κέντρων αναψυχής τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η ΕΠΑ θα εξετάσει την εν λόγω πράξη συγκέντρωσης και στη βάση των τασσόμενων από το Νόμο προθεσμιών θα τοποθετηθεί κατά πόσο εγκρίνεται ή όχι.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου