ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Novio Packaging Group BV από την B.G. Holding S.p.A.
26/11/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Novio Packaging Group BV από την B.G. Holding S.p.A.

Η B.G. Holding S.p.A. είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας και αποτελεί έμμεση θυγατρική της εταιρείας Berlin Packaging Holdings L.L.C. Η B.G. Holding S.p.A. είναι μια υβριδική εταιρεία συσκευασιών που προσφέρει ποικιλία από πλαστικά και μεταλλικά δοχεία, κλεισίματα και συστήματα διάθεσης.

Η Novio Packaging group BV είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Κάτω Χωρών, που παρέχει λύσεις συσκευασίας όπως πλαστικά και γυάλινα δοχεία.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής