ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Aphrodite Hills Resort Limited και Aphrodite Springs Public Limited από την Invel Real Estate Management Limited, μέσω των NBG Pangaea Real Estate Investment Company, Invel Real Estate Partners Two Limited και Invel Real Estate Partners Three Limited.
29/01/2019

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Aphrodite Hills Resort Limited (“AHRL”) και Aphrodite Springs Public Limited (“ASPL”) από την Invel Real Estate Management Limited (“Invel”), μέσω των NBG Pangaea Real Estate Investment Company (“Pangaea”), Invel Real Estate Partners Two Limited (“IREP2”) και Invel Real Estate Partners Three Limited (“IREP3”).

Η Invel, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Τζέρσεϋ και αποτελεί την ελέγχουσα οντότητα του ομίλου Invel. Ο εν λόγω όμιλος επικεντρώνεται στις επενδυτικές ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συν-επενδύσεις.

Η Pangaea, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά επενδύσεων σε ακίνητα όσο στην ενεργό διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τόσο η IREP2 όσο και η IREP3, ιδρύθηκαν το 2018 για να λειτουργήσουν ως επενδυτικά μέσα για τον όμιλο Invel.

Η AHRL και η ASPL είναι οι Eπιχειρήσεις Στόχος, και αποτελούν εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. H AHRL δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη θέρετρων και χώρων αναψυχής καθώς και στη διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η ASPL δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη γηπέδων γκολφ και άλλων συναφών κατασκευών και ανάπτυξη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της διαίρεσης γης σε οικοδομικά τεμάχια.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής