ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

16. Μπορώ να χρησιμοποιήσω απόφαση της Επιτροπής σε περίπτωση αγωγής για αποζημίωση;

Τελεσίδικη απόφαση της Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ από μέρους επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δύναται να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο υπέστη ζημιά που προκλήθηκε από την παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμου.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής