Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Με αφορμή δημοσιεύματα
30/06/2007

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) με αφορμή δημοσιεύματα, δηλώσεις και  ανακοινώσεις διευκρινίζει ότι,  ως ανεξάρτητη αρχή του κράτους θεσμικά κατοχυρωμένη, είναι αποκλειστικά αρμόδια μεταξύ άλλων να εξετάζει στη βάση των προνοιών των άρθρων 4 και 6 του Νόμου Περί προστασίας του Ανταγωνισμού αφενός τις συμπράξεις επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση τον περιορισμό, ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, και αφετέρου την καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεων  στην αγορά προϊόντων,  με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών, την  ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά και την  διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού.

 Η οποιαδήποτε καλόπιστη και νόμιμη κριτική είναι ευπρόσδεκτη καθώς και η διεκδίκηση μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων από τις αποφάσεις και τις ενέργειες της ΕΠΑ. Όμως είτε  εκ προθέσεως, είτε λόγω άγνοιας του αντικειμένου του ανταγωνισμού παρατηρείται   λανθασμένη ερμηνεία   των αποφάσεων και προθέσεων της ΕΠΑ και μέσα από άρθρα, δηλώσεις και δημοσιεύματα δημιουργούνται   λανθασμένες εντυπώσεις για το έργο της ΕΠΑ και προβάλλονται προσκόμματα και εμπόδια στην λειτουργία της ΕΠΑ με πιθανό ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν  υποχρεώσεις του κράτους  με βάση την ευρωπαϊκή  συνθήκη για προστασία του ανταγωνισμού και της   ΕΠΑ.

 Η ΕΠΑ σέβεται και υποστηρίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες όλων των εργαζομένων και το δικαίωμα τους να συνεταιρίζονται και να απεργούν  και δεν  βρίσκεται σε διαμάχη με κανένα ούτε ανοίγει μέτωπα όταν είναι υπόχρεη να εφαρμόζει τις αρμοδιότητες της. Όμως η    ΕΠΑ δεν μπορεί να παραμένει απαθής όταν εκ του Νόμου είναι υπόχρεη να ασκήσει τις αρμοδιότητες της είτε μετά από καταγγελία είτε αυτεπάγγελτα ώστε να διασφαλίζει και να προάγει  τον υγιή ανταγωνισμό έχοντας την υποστήριξη και συμπαράσταση του κράτους.  

 Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ΕΠΑ έχει καταστεί πλήρες μέλος του ευρωπαϊκού διχτύου ανταγωνισμού και συμμετέχει μαζί με τις άλλες 26 διευθύνσεις ανταγωνισμού των άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταγωνισμού σε μια κοινή προσπάθεια διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουν καθορισθεί νόρμες συμπεριφοράς και δραστηριοποίησης της ΕΠΑ ως εθνική αρχή ανταγωνισμού που ενδεχομένως να έρχονται σε αντίθεση με παραδοσιακές αντιλήψεις και κεκτημένα που με την νέα ευρωπαϊκή  τάξη πραγμάτων δεν έχουν πλέον οιονδήποτε νομικό έρισμα ή δικαιολογία
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου