ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της ΗΟΒ House of Beauty Ltd από την NMM Investments Ltd..
03/12/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της ΗΟΒ House of Beauty από την NMM Investments Ltd.

Η ΗΟΒ House of Beauty Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική πώληση προϊόντων ομορφιάς και καλλυντικών.

Η NMM Investments Ltd αποτελεί εταιρεία συμμετοχών, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η NMM Investments Ltd ελέγχει την MPM Imports Ltd και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΗΟΒ House of Beauty Ltd και μέσω αυτών δραστηριοποιείται κυρίως στο εμπόριο και στην πώληση καλλυντικών και καταναλωτικών προϊόντων ομορφιάς καθώς και ειδών ταξιδιού, ελαστικών και λιπαντικών αυτοκινήτου.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής