ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τα χαρτοφυλάκια φαρμακευτικών προϊόντων για το κεντρικό νευρικό σύστημα και πόνο/καρδιολογικό τομέα που ανήκουν στην Sanofi S.A., από την Permira Holdings Ltd, μέσω της Laboratorios Lesvi S.L.U.
22/08/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τα χαρτοφυλάκια φαρμακευτικών προϊόντων για το κεντρικό νευρικό σύστημα και πόνο/καρδιολογικό τομέα που ανήκουν στην Sanofi S.A., από την Permira Holdings Ltd, μέσω της Laboratorios Lesvi S.L.U..

Η Permira Holdings Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Guernsey. Η Permira είναι μία εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με παγκόσμια εμβέλεια που πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα τομέων με δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης. Αποτελεί τη τελική μητρική εταιρεία που ελέγχει την neuraxpharm Arzneimittel GmbH και την άμεσα αποκτώσα θυγατρική της Laboratorios Lesvi S.L.U..

Η neuraxpharm Arzneimittel GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η neuraxpharm είναι μια εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην παρασκευή και πώληση φαρμάκων για τη θεραπεία διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η Laboratorios Lesvi S.L.U. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας. Είναι ένας πάρoχος μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business, B2B) πλήρους υπηρεσίας παραγωγής για φαρμακευτικές μορφές τελικής δοσολογίας. Δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο της αποτελείται επίσης από αντιεμετικά, αντιμολυσματικά, καρδιαγγειακά, παυσίπονα και αναπνευστικά προϊόντα.

Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελούν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν δύο χαρτοφυλάκια φαρμακευτικών προϊόντων, ένα για το κεντρικό νευρικό σύστημα και ένα για τον πόνο/καρδιολογικό τομέα, που ανήκουν επί του παρόντος στη Sanofi S.A. και σε ορισμένες συνδεδεμένες της Sanofi.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής