ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

α) Καταγγελία Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου και εταιρείας Πίττας εναντίον του Ο.Κ.Γ.Β. για πιθανή παράβαση των άρθρων 4 ή/και 6 του Ν.207/89. β) Καταγγελία Γαλακτοκομείων Χαραλαμπίδης Λτδ και Κρίστης Λτδ εναντίον του Ο.Κ.Γ.Β. για πιθανή παράβαση του άρθρου 6 του Ν.207/89.
30/04/2002

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής