Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Xempus AG από την The Goldman Sachs Group Inc.
06/04/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η The Goldman Sachs Group Inc. με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Xempus AG.

Η The Goldman Sachs Group Inc., εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντελάγουεαρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι μια παγκόσμια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς επενδυτικής τραπεζικής, χρηματοοικονομικών και διαχείρισης επενδύσεων, που παρέχει ευρείας κλίμακας τραπεζικών, χρηματιστηριακών και επενδυτικών υπηρεσιών παγκοσμίως σε μια σημαντική και ευρεία βάση πελατών που περιλαμβάνει εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις και εύπορους ιδιώτες.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Xempus AG, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, η οποία επί του παρόντος ελέγχεται αποκλειστικά από την HPE Growth B.V.. Η Xempus AG παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικούς μεσίτες, εργοδότες και τους εργοδοτούμενους τους, στην οποία οι εργοδότες μπορούν να προμηθεύονται και να διαχειρίζονται προγράμματα επαγγελματικών παροχών και άλλες ασφαλιστικές παροχές προς εργοδοτούμενους. Τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρονται επί του παρόντος στην πλατφόρμα Xempus περιλαμβάνουν προγράμματα ασφάλισης ζωής μέσω των οποίων οι εργοδοτουμένοι μπορούν να αποταμιεύουν για σύνταξη, και ασφάλιση επαγγελματικής ανικανότητας.

Η HPE Growth B.V., η οποία θα παραμείνει με μετοχικό κεφάλαιο στο Στόχο, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, που αποτελεί εταιρεία τεχνολογικών επενδύσεων. Η HPE Growth B.V. επικεντρώνεται στην κλιμάκωση εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας (scaling digital technology).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου