ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Γνωστοποίηση της πρόθεσης της εταιρείας Lumiere TV Public Company Ltd για διατύπωση εκούσιας δημόσιας πρότασης για απόκτηση κατ’ ελάχιστο του 40% και κατά μέγιστο του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Multichoice ( Cyprus) Public Company Ltd
05/07/2006

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής