ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας για σκοπούς του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (83(Ι)/2014)
21/09/2021

Σύμφωνα με την παράγραφο (2)(γ) του Παραρτήματος ΙΙΙ του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (83(Ι)/2014) (εφεξής ο «Νόμος»), «Ο υπόχρεος προς κοινοποίηση οφείλει να υποβάλλει στα γραφεία της Επιτροπής τόσο σε έντυπη (δύο (2) αντίγραφα) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα έγγραφα της κοινοποίησης.»

Για σκοπούς κοινοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων καθώς και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, καλείστε όπως χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση mergers@competition.gov.cy, η οποία θα αποτελεί τη γενική διεύθυνση επικοινωνίας για τα θέματα συγκεντρώσεων. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε όπως μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση chairman@competition.gov.cy.

Twitter Icon  
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής