ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Η Επιτροπή

Πρόεδρος - Λουκία Χριστοδούλου
Η κα. Λουκία Χριστοδούλου γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1968 στη Λεμεσό. Κατέχει δίπλωμα νομικής B.A. Law (Hons) του Πανεπιστημίου του Kent (The University of Kent at Canterbury) και LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (International Commercial Law ) του ίδιου Πανεπιστημίου.

Για περίοδο 8 ετών άσκησε το επάγγελμα του Δικηγόρου σε μεγάλους δικηγορικούς οίκους στη Λεμεσό. Επίσης, κατά τα έτη 2000-2007 διετέλεσε Μέλος του Εφοριακού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έλαβε μέρος σε διάφορα Νομικά Συνέδρια και Φορολογικά Σεμινάρια.

Στις 24/4/2018 η κα. Χριστοδούλου διορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Πρόεδρος της Επιτροπής για περίοδο πέντε ετών.
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
lchristodoulou@competition.gov.cy

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής