ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Landini Giuntini S.p.A. από την Cinven Capital Management (VI) General Partner Ltd, μέσω της Artemis Acquisitions (UK) Ltd
16/11/2020

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Artemis Acquisitions (UK) Ltd, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Landini Giuntini S.p.A.

H Artemis Acquisitions (UK) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και αποτελεί εταιρεία η οποία ιδρύθηκε ως όχημα εξαγοράς για συγκεκριμένο σκοπό για τη διευκόλυνση προηγούμενων εξαγορών από το Έκτο Ταμείο Cinven (Sixth Cinven Fund), περιλαμβανομένων εξαγορών στον τομέα τροφών για κατοικίδια ζώα. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στο Έκτο Ταμείο Cinven (Sixth Cinven Fund), το οποίο διαχειρίζεται η Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited.

Ο όμιλος Cinven είναι μια επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων που ασχολείται με την παροχή επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και επενδυτικών συμβουλών σε αριθμό επενδυτικών ταμείων, η οποία, μέσω των εταιρειών χαρτοφυλακίου της, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπο-τομέων, κυρίως επιχειρηματικών υπηρεσιών, καταναλωτικών προϊόντων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών περίθαλψης, βιομηχανικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών.

Η Landini Giuntini S.p.A.είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και προμήθειας τροφών και σνακ για κατοικίδια ζώα και τροφών για ζώα φάρμας.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής