Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Cargo Services Seafreight Limited από την DP World Limited, μέσω της DP World Logistics FZE
12/06/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Cargo Services Seafreight Limited από την DP World Limited, μέσω της DP World Logistics FZE.

Η DP World Logistics FZE είναι μία εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η DP World Logistics δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και υπηρεσιών εφοδιασμού (logistics) και είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της DP World Limited.

Η DP World Limited είναι εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η DP World λειτουργεί θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς και άλλες λιμενικές υποδομές σε όλο τον κόσμο.

Η Cargo Services Seafreight Limited είναι μία εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Κέιμαν (Cayman Islands). Η Cargo Services Seafreight Limited είναι ένας διεθνής πάροχος εφοδιαστικών υπηρεσιών (logistics services), με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων (freight forwarding) και υπηρεσιών εφοδιαστικών συμβάσεων (contact logistics) σε διαφορετική βάση πελατών, όπως ιδιοκτήτες επωνυμιών, λιανοπωλητές και άλλους πελάτες παγκοσμίως.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου