Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Novartis από τη Recordati S.p.A., μέσω της Recordati A.G.
09/08/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Recordati S.p.A. με κοινοποίηση την προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Novartis, μέσω της Recordati A.G..

Η Recordati S.p.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η Recordati A.G. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και ανήκει στη Recordati S.p.A.. Ο όμιλος Recordati είναι ένας φαρμακευτικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία φαρμάκων για πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί εμπορικά για τη θεραπεία σπάνιων ασθενειών.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του ομίλου Novartis που αφορούν αποκλειστικά τα δύο φαρμακευτικά προϊόντα Signifor LIAM και Signifor LAR καθώς επίσης και τη χημική ένωση που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης που αφορούν τη θεραπεία ενηλίκων για τη νόσο cushing.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου