Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της First Names Holdings Limited από την Astorg Group, μέσω της SGG (FNG) Netherlands B.V.
06/02/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την εταιρεία Astorg Group, αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της First Names Holdings Limited από την SGG (FNG) Netherlands B.V..

Η Astorg Group αποτελεί ένα ανεξάρτητο επενδυτή της Ευρωπαϊκής ιδιωτικής αγοράς ιδίων κεφαλαίων (European private equity market).

Η SGG (FNG) Netherlands B.V. είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Astorg Group και δραστηριοποιείται στην παροχή εταιρικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Η First Names Holdings Limited είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Isle of Man. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει εταιρικές και διοικητικές υπηρεσίες, εξειδικευμένες υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες και Ομίλους και διοικητικές υπηρεσίες Ταμείων (Fund Administration services).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου