Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Φωτογραφικό Υλικό

Φωτογραφικό Υλικό
Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012

Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται με σειρά από πάνω αριστερά η κα. Λουκία Χριστοδούλου - Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, ο κ. Νεοκλής Συλικιώτης - Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο κ. Γιώργος Αρέστη - Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο κ. Joacquin Almunia - Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. και Ευρωπαίος Επίτροπος, η κα Λουκία Χριστοδούλου, η κα Λουκία Χριστοδούλου με τον κ. Joacquin Almunia, η κα Χριστιάνα Σιδέρη – Διευθύντρια της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ο κ. Δημήτριος Λουκά - Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κ. Bruno Lasserre - Πρόεδρος του Autorite de la Concurrence Γαλλίας, ο κ. Jacques Steenbergen - Γενικός Διεθυντής Direction generale de la concurrence Βελγίου, ο κ. Theodor Thanner - Γενικός Διεθυντής Bundeswettbewerbsbehφrde – Αυστρίας, ο κ. Philip Collins - Πρόεδρος του Office of Fair Trading Ην. Βασιλείου και ο Δρ. Alexander Italianer - Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού - Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθούν τέσσερεις φωτογραφίες από τα πάνελ ομιλητών, τρεις φωτογραφίες από τους σύνεδρους, η οικογενειακή φωτογραφία και δύο φωτογραφίες από το δείπνο που ακολούθησε στην Πύλη Αμμοχώστου.


Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού
Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012


Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017