ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικού συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
19/12/2014

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός νομικού συμβούλου για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με περαιτέρω δικαίωμα ανανέωσης για δώδεκα (12) μήνες και επιπρόσθετο δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες (σύνολο τριάντα έξι (36) μήνες).

Η περίοδος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού και υποβολής προσφορών θα ισχύει μέχρι και τις 23/1/2015 και ώρα 14:00.

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy).

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy), στο χώρο του Διαγωνισμού.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19/12/2014

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής