ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της Kition Ocean Holding Ltd από τις εταιρείες Prosperity Group CY Ltd και REM International (Cyprus) Ltd με σκοπό την ανάληψη μακροπρόθεσμου αποκλειστικού δικαιώματος για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας, και την εμπορευματοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή
21/08/2020

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Prosperity Group CY Ltd και REM International (Cyprus) Ltd με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν τη δημιουργία της Kition Ocean Holding Ltd με σκοπό την ανάληψη μακροπρόθεσμου αποκλειστικού δικαιώματος για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας, και την εμπορευματοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή.

Η Kition Ocean Holding Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συστάθηκε, από τις εταιρείες Prosperity Group Cy Ltd και REM International (Cyprus) Ltd. Ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκε η εταιρεία είναι ώστε να λειτουργήσει ως όχημα ειδικού σκοπού, για να συνάψει η Kition με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την ιδιότητα του αποδέκτη των παραχωρήσεων (“Concessionaire”) τη Σύμβαση Παραχώρησης, με βάση την οποία η Kition θα αναλάβει της Δραστηριότητες του Έργου.

Η Prosperity Group CY Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στην διεξαγωγή εργασιών ιθύνουσας εταιρείας/ εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company), εταιρείας επενδύσεων και επενδύσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο μέσω θυγατρικών εταιρειών (holding of investments). Η Prosperity Group CY Ltd ανήκει στην εταιρεία Alexandrou Corporate Services Ltd η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η οποία συστάθηκε με σκοπό την ανάληψη ή παροχή «διοικητικών υπηρεσιών»

Η REM International (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι σκοποί για τους οποίους συστάθηκε είναι η λειτουργία της ως ιθύνουσας εταιρείας/ εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company) και, υπό αυτή την ιδιότητα, η κατοχή, εκ μέρους της μητρικής της Eldeman του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Kition. Η Eldeman συστάθηκε με σκοπό τη διαχείριση, τη λειτουργία, τη προώθηση επιχειρήσεων και εταιρειών καθώς και τη συμμετοχή σε επενδύσεις μεταξύ άλλων ανάπτυξης γης, καθώς επίσης σε επενδύσεις και ανάπτυξη ακινήτων μεγάλης κλίμακας μικτής χρήσης, μάρκες μόδας Media Channels, αεροπορικές εταιρείες, η Μαρίνα της Βενετίας (Venice Beach) στην πολιτεία της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ και το λιμάνι της πόλης του Eilat στο Ισραήλ.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί το Λιμάνι και η Μαρίνα της Λάρνακας. Το Λιμάνι τυγχάνει διαχείρισης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Το Λιμάνι είναι πολλαπλής χρήσης και εξυπηρετεί όλων των ειδών φορτία από χύμα μέχρι συμβατικά ενώ παρέχει σχετικές λιμενικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ασφαλούς θαλάσσιας πρόσβασης στο λιμάνι, πλοήγησης, βοηθημάτων πλοήγησης, ρυμούλκησης, παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φορτίων (συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής και παράδοσης εμπορευμάτων) και διευκόλυνσης/ διαχείρισης του διαμετακομιστικού εμπορίου, διευκόλυνσης της παροχής από τρίτους απαραιτήτων για τα πλοία υπηρεσιών στο λιμάνι και άλλες υπηρεσίες που αφορούν τη θάλασσα. Η Μαρίνα της Λάρνακας βρίσκεται νότια του Λιμανιού της Λάρνακας και προστατεύεται από μεγάλο νότιο κυματοθραύστη και περιλαμβάνει μια προβλήτα που προέρχεται από την παραλία των Φοινικούδων.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής