Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της SAKZA Group a.s. από την KKCG AG, μέσω της SAKZA Group PLC
26/03/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την KKCG AG, αναφορικά με την απόκτηση της SAKZA Group a.s., μέσω της SAKZA Group PLC.

Η KKCG AG αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας η οποία ανήκει στον όμιλο KKCG. Ο όμιλος KKCG επενδύει σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, μεταξύ άλλων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των λαχείων. Οι δραστηριότητές του στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών ενοποιούνται στον όμιλο SAZKA.

Η SAZKA Group a.s. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Τσεχίας η οποία αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία και παροχέα συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των λαχείων. Ο όμιλος SAZKA δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών όπως αθλητικά στοιχήματα, λαχεία κ.ά. σε διάφορες χώρες.

Η SAZKA Group PLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας, η οποία συστάθηκε για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου