ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Renaissance Capital Investments Ltd από την Onexim Holdings Ltd
11/03/2013

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Onexim Holdings Ltd, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί σε εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Renaissance Capital Investments Ltd.

Η Renaissance Capital Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Βερμούδων και ενεργεί ως η μητρική εταιρεία ενός αριθμού εταιρειών του ομίλου Renaissance. Ο εν λόγω όμιλος ασχολείται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε τοπικούς και διεθνείς πελάτες.

Η Onexim Holdings Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Onexim Group Ltd που αποτελεί ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο στη Ρωσία, με επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας, σε ακίνητα, στα μέσα ενημέρωσης, στην παραγωγή βασικών και πολύτιμων μετάλλων, σε υψηλή τεχνολογία και σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ρωσία και παγκοσμίως.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής