ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 46/2017 - Καταγγελία ΠΟΠ – Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών, Η Κυπριακή Πατάτα Δημόσια Εταιρεία Λτδ εναντίον Ο.Γ.Α. – Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης
18/09/2017

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής