ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Global Processing Services Group Ltd από επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται/συμβουλεύουν οι Advent International Corporation και Viking Global Investors LP
03/12/2021

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση από επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται/συμβουλεύουν οι Advent International Corporation και Viking Global Investors LP, μετοχικού κεφαλαίου της Global Processing Services Group Ltd.

Η Advent International Corporation, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Advent International Corporation, επικεντρώνεται: (i) στην απόκτηση μετοχών ιδίων κεφαλαίων (equity stakes) (τόσο ελεγχόμενων όσο και μη ελεγχόμενων) σε εταιρείες στις οποίες θεωρεί ότι μια ενίσχυση κεφαλαίου θα βελτίωνε τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης τους, και (ii) στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων. Το χαρτοφυλάκιο της αναπτύσσεται σε 5 βασικούς τομείς, ήτοι: (i) στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, (ii) στην υγειονομική περίθαλψη, (iii) στις βιομηχανίες, (iv) στις λιανικές πωλήσεις, καταναλωτικά και αναψυχή, και (v) στην τεχνολογία.

Η Viking Global Investors LP διεθνής εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων δεόντως εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Securities and Exchange Commission).

Η Global Processing Services Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Global Processing Services Group Ltd είναι ιθύνουσα εταιρεία της Global Processing Services Ltd, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νήσου του Μαν και κατέχει πλατφόρμα επεξεργασίας πληρωμών.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής