ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Natural Log Ltd από την Google LLC
12/03/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Natural Log Ltd από την Google LLC.

Η Google LLC, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας και ειδικεύεται σε υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών διαφήμισης, έρευνας, νεφοϋπολογιστικής (cloud computing), λογισμικού και υλισμικού (hardware).

Η Natural Log Ltd. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας δεδομένων πραγματικού χρόνου για την κατασκευή αγωγών δεδομένων και εφαρμογών, αξιοποιώντας δεδομένα από εφαρμογές ιστού και κινητής τηλεφωνίας, διακομιστές back-end, συνδεδεμένες συσκευές και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής