Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Natural Log Ltd από την Google LLC
12/03/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Natural Log Ltd από την Google LLC.

Η Google LLC, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας και ειδικεύεται σε υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών διαφήμισης, έρευνας, νεφοϋπολογιστικής (cloud computing), λογισμικού και υλισμικού (hardware).

Η Natural Log Ltd. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας δεδομένων πραγματικού χρόνου για την κατασκευή αγωγών δεδομένων και εφαρμογών, αξιοποιώντας δεδομένα από εφαρμογές ιστού και κινητής τηλεφωνίας, διακομιστές back-end, συνδεδεμένες συσκευές και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου