Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Qualitrics International Inc. από την SAP America, Inc., μέσω της Bucknell merger Subsidiary Inc
07/12/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την SAP SE, αναφορικά με την απόκτηση, μέσω της Bucknell merger Subsidiary Inc., του μετοχικού κεφαλαίου της Qualitrics international Inc..

H SAP SE αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών SAP, στον οποίο ανήκει η SAP America, Inc.. Η SAP America, Inc. αποτελεί εταιρεία δεόντως σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Bucknell merger Subsidiary Inc, αποτελεί επίσης εταιρεία δεόντως σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που ανήκει στη SAP America, Inc.. Ο όμιλος SAP δραστηριοποιείται στην πώληση λογισμικού για επιχειρήσεις.


Η Qualitrics international Inc. αποτελεί εταιρεία δεόντως σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στη διαχείριση σχολίων πελατών και αποτελεί πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για τη συλλογή, τη διαχείριση και την επεξεργασία δεδομένων εμπειρίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου