ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Vendavo Holdings, Inc., από την ACCEL-KKR CAPITAL PARTNERS και την FRANCISCO PARTNERS MANAGEMENT, LP, μέσω της Project Victory Merger Sub, Inc.
01/03/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τις ACCEL-KKR CAPITAL PARTNERS (στο εξής η «ACCEL-KKR») και FRANCISCO PARTNERS MANAGEMENT, LP, (στο εξής η «FRANCISCO PARTNERS») του μετοχικού κεφαλαίου της Vendavo Holdings, Inc., μέσω της Project Victory Merger Sub, Inc.

Η ACCEL-KKR είναι επενδυτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην τεχνολογία (technology-focused investment firm) με έδρα στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Η ACCEL-KKR επικεντρώνεται σε αγορές μεσαίας αγοράς λογισμικών και εταιρείες που είναι ενεργοποιημένες στην πληροφορική (middle-market software and IT-enabled companies) και παρέχει λύσεις κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων εξαγοράς, επενδύσεων μειοψηφικής ανάπτυξης και εναλλακτικών πιστώσεων.

Η Francisco Partners είναι εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity firm) που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε επενδύσεις στην τεχνολογία και σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην τεχνολογία (technology-enabled businesses). Η Francisco Partners εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο των Η.Π.Α.

Η Vendavo Holdings, Inc. είναι ιθύνουσα εταιρεία (holding company) είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α., η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω θυγατρικών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία, στη Δημοκρατία της Τσεχίας και στη Γερμανία. Η Vendavo Holdings, Inc. είναι πάροχος λογισμικού βελτιστοποίησης και διαχείρισης τιμών επιχείρησης σε επιχείρηση (business-to-business price optimization and management software) που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν τις τιμές και τις πωλήσεις για να επιτύχουν προβλέψιμα, κερδοφόρα αποτελέσματα.

Η Project Victory Merger Sub, Inc. είναι εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς (special purpose acquisition vehicle) δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α., που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής