ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Corel Corporation από την KKR & Co. Inc., μέσω της Cascade Bidco Corp.
20/05/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την εταιρεία KKR & Co. Inc., αναφορικά με την απόκτηση, μέσω της Cascade Bidco Corp., του μετοχικού κεφαλαίου της Corel Corporation.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνής εταιρεία επενδύσεων η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.


Η Cascade Bidco Corp. αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, η οποία δεν έχει οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες και η οποία έχει συσταθεί για τους σκοπούς της παρούσας Συγκέντρωσης.

Η Corel Corporation αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην έκδοση λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών βασισμένα στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων λογισμικών για εικονογράφηση και σχεδιασμό, ψηφιακής ζωγραφικής, επεξεργασίας φωτογραφιών, συμπίεσης αρχείων και κρυπτογράφησης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας, κ.ά..

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής