ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις

3. Με τι δεν ασχολείται η Επιτροπή;

Η Επιτροπή:

  • δεν ενεργεί εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων χωρίς την υποβολή σχετικής καταγγελίας ή λήψης απόφασης για αυτεπάγγελτη έρευνα,
  • δεν βοηθά ή παρεμβαίνει σε ιδιωτικές διαφορές που άπτονται συμβατικών υποχρεώσεων ή αφορούν αστικές διαφορές,
  • δεν ασχολείται με θέματα ρύθμισης τιμών προϊόντων και υπηρεσιών,
  • δεν χορηγεί γνωμάτευση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
  • δεν προσφέρει άποψη ως προς αν κάποια επιχείρηση είναι «καλή» ή «κακή»
  • δεν προσφέρει άποψη ως προς με ποιαν επιχείρηση να συνεργαστείς,
  • δεν βοηθά στην αποκατάσταση βλάβης ή διεκδίκηση αποζημίωσης από ελαττωματικό προϊόν ή ανεπαρκή υπηρεσία ή από παραπλάνηση καταναλωτή.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής