ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 19/2016 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της EPICOR. INC. και των θυγατρικών της από την KKR & CO. L.P., διαμέσου της ELEMENT ACQUISITION CORP.
23/08/2016

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής