ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διμερείς Συνεργασίες

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την εθνική Αρχή Ανταγωνισμού της Αιγύπτου
08/09/2023

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την εθνική Αρχή Ανταγωνισμού της Αιγύπτου.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής, κυρίας Εύας Παντζαρή, και του Προέδρου της Αιγυπτιακής Αρχής Ανταγωνισμού, κύριου Mahmoud Momtaz, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αιγυπτιακής Αρχής Ανταγωνισμού στο Κάιρο. Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, το Μέλος της Επιτροπής κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας της Επιτροπής κα Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου, ο επικεφαλής του τμήματος εμπορίου της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Αίγυπτο κ. Ζαΐμης, εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κάιρο ο κ. Ασσιώτης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ελλάδος κ. Λιανός.

Ο Πρόεδρος της Αιγυπτιακής Αρχής Ανταγωνισμού, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, επισήμανε ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής συνεργασίας μεταξύ της Αιγύπτου και της Κύπρου, η οποία θα έχει μεγάλης εμβέλειας επιρροή στον ανταγωνισμό στις αγορές και των δύο κρατών. Ο Πρόεδρος της Αιγυπτιακής Αρχής Ανταγωνισμού ανέφερε επίσης ότι το Μνημόνιο θα επιτρέψει και στις δύο Αρχές να ενισχύσουν την αντίληψή τους για το πως λειτουργεί η δυναμική των αγορών, να εντοπίζουν ενδεχόμενες αντιανταγωνιστικές πρακτικές και να λαμβάνουν ενεργώς μέτρα με σκοπό την προστασία του ανταγωνισμού. Κατά τον Πρόεδρο της Αιγυπτιακής Αρχής Ανταγωνισμού, το Μνημόνιο θα βοηθήσει τις δύο Αρχές να ενισχύσουν τις θεσμικές τους ικανότητες, καθώς και τις δεξιότητες των υπαλλήλων τους, και παράλληλα θα διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού. Επιπλέον, ανέφερε ότι η εν λόγω συνεργασία θα επεκταθεί πέραν των μέτρων επιβολής του δικαίου του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι, δυνάμει του Μνημονίου, θα υπάρξει πολιτικός διάλογος και διαβουλεύσεις, μεταξύ των δύο Αρχών Ανταγωνισμού, ώστε να υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ των δομών των δύο Αρχών, ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με κοινές προκλήσεις που οι δύο Αρχές δύναται να αντιμετωπίσουν, κι από κοινού ανάπτυξη στρατηγικής με σκοπό την προώθηση του ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία κι άλλων εξελισσόμενων τομέων.

Με τη σειρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής χαιρέτησε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών Ανταγωνισμού, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητά της ότι με την αμοιβαία συνεργασία τους αμφότερες Αρχές θα επωφεληθούν, αφού θα γίνει κατορθωτή, μεταξύ άλλων, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων και η καλλιέργεια κουλτούρας ανταγωνισμού. Αναφέρθηκε επίσης, από την Πρόεδρο της Επιτροπής, ότι είναι προσδοκία της, δυνάμει του Μνημονίου Συνεργασίας, να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο Αρχών Ανταγωνισμού σε κοινούς εμπορικούς τομείς προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να παρακολουθούν καλύτερα τυχόν μεταβάσεις στην οικονομία και σε αγορές, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι τα πιο πάνω καθιστούν επιβεβλημένη την υπογραφή του Μνημονίου, μεταξύ των δύο Αρχών, για την καλύτερη επίτευξη των κοινών τους στόχων οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, την ενθάρρυνση της εισόδου νέων αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές, την προαγωγή της ευημερίας του κοινού και την παρακολούθηση των σχετικών αγορών με στόχο την επιβολή των διατάξεων των σχετικών νομοθεσιών των δύο Αρχών Ανταγωνισμού. Επιπλέον, η Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή της ότι με την υπογραφή του Μνημονίου θα είναι καλύτερα εξοπλισμένες, και οι δύο Αρχές, για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζει η ταχέως αναπτυσσόμενη και συνεχώς μεταβαλλόμενη ψηφιακή οικονομία (π.χ. οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου κι άλλες ψηφιακές αγορές, και η χρήση αλγορίθμων), που απαιτούν την ενίσχυση κι ενδυνάμωση των Αρχών Ανταγωνισμού, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους σχετικούς κανόνες που εφαρμόζονται, αλλά κι αναφορικά με τους πόρους και τα εργαλεία που οι Αρχές Ανταγωνισμού έχουν στη διάθεσή τους, προς αντιμετώπιση των πιο πάνω αναφερόμενων προκλήσεων. Στόχος του Μνημονίου, ανέφερε η Πρόεδρος, είναι να αναπτυχθούν τα απαραίτητα εργαλεία, η μεθοδολογία και η κουλτούρα ανταγωνισμού που απαιτούνται προκειμένου οι Αρχές να είναι σε θέση να παρακολουθούν καλύτερα τις πιο πάνω αναφερθείσες μεταβάσεις στην οικονομία και στις αγορές.

Τόσο ο Πρόεδρος της Αιγυπτιακής Αρχής Ανταγωνισμού, όσο και η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών προσπαθειών των δύο Αρχών για επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού, μέσω της αποφυγής τυχόν πολλαπλότητας ενεργειών, ενώ μέσω της συνεργασίας των δύο Αρχών σε κοινούς εμπορικούς τομείς δύναται να υπάρξει αυξημένη συνοχή της επιβολής του δικαίου του ανταγωνισμού, αναφορικά με κοινές προκλήσεις που οι δύο Αρχές δυνατόν να αντιμετωπίσουν.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, πριν από την υπογραφή του Μνημονίου, πραγματοποιήθηκε τριμερή συνάντηση μεταξύ των παρευρισκόμενων εκπροσώπων της Επιτροπής, της Αιγυπτιακής Αρχής Ανταγωνισμού και της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ελλάδος, όπου υπήρχε γόνιμη συζήτηση με θέμα την περαιτέρω αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των τριών Αρχών Ανταγωνισμού στον τομέα της ρύθμισης του ανταγωνισμού. Ο Πρόεδρος της Αιγυπτιακής Αρχής Ανταγωνισμού χαρακτήρισε την εν λόγω τριμερή συνάντηση ως ένδειξη του κοινού οράματος των τριών Αρχών για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και ενεργής αγοράς εντός της Μεσογείου.
  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής