ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 73/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Altamira Asset Management Cyprus Limited επί της επιχείρησης που αποτελείται από την πλατφόρμα εξυπηρέτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαχείρισης ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις Alpha Bank Cyprus Limited και Agi-Cypre Ermis Limited
17/11/2021

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής