ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της SIA S.p.A. από την FSIA Investimenti S.r.l.
04/09/2019

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της SIA S.p.A. (εφεξής η «SIA») από τις εταιρείες Casa Depositi e Prestiti S.p.A, (εφεξής η «CDP») και την Poste Italiane S.p.A., (εφεξής η «POSTE»), μέσω της εταιρείας FSIA Investimenti S.r.l (εφεξής η «FSIA»).

Η FSIA είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους Ιταλίας. Η FSIA είναι επενδυτική εταιρεία χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για εταιρεία που ελέγχεται έμμεσα από κοινού από την CDP και την Poste.

Η CDP είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η CDP ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας, εντούτοις αποτελεί αυτόνομη οικονομική οντότητα και δεν ελέγχεται από το εν λόγω Υπουργείο.

Η Poste είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου της Poste Italiane Group. Η Poste ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας. Ο όμιλος Poste δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: Ταχυδρομείο, Δέματα και Διανομή, Πληρωμές, Κινητές και Ψηφιακές, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες.

Η SIA είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους Ιταλίας. Η SIA δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, επιχειρήσεις και το δημόσιο, στους τομείς των πληρωμών, των καρτών, των υπηρεσιών δικτύου και των κεφαλαιαγορών.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής