ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CTC-ARI (F&B) Limited από την Aer Rianta International (Middle East) W.L.L.
23/01/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Aer Rianta International (Middle East) W.L.L. με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί στην εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CTC-ARI (F&B) Limited, το οποίο ανήκει στην εταιρεία ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LIMITED.

Η Aer Rianta International (Middle East) W.L.L. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μπαχρέιν και δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, με το εμπόριο αγαθών για καταστήματα αφορολόγητων ειδών και την παροχή διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών για τη δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση καταστημάτων αφορολόγητων ειδών σύμφωνα με σχετικές συμφωνίες. H Aer Rianta International (Middle East) W.L.L. κατέχει ήδη το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της CTC-ARI (F&B) Limited.

Η CTC-ARI (F&B) Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με μοναδική επένδυση μια εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στη λειτουργία και διαχείριση των εστιατορίων και καφέ μπαρ στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου στην Κύπρο.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής