ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 23/2011 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας La Poste από την εταιρεία Caisse de Depots et Consignations και το Γαλλικό κράτος
30/03/2011

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής