Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Sidel Participations SAS του αποκλειστικού ελέγχου επί της Pet Engineering S.r.l.
11/07/2018


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας PET Engineering S.r.l. από την εταιρεία Sidel Participations SAS.

Η Sidel Participations SAS αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η Sidel Participations SAS είναι ένας διεθνής προμηθευτής εξοπλισμού και λύσεων και συγκεκριμένα μηχανών μορφοποίησης με τάνυση για εμφύσηση μπουκαλιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου και γέμισμα μηχανών για πλαστικά και γυάλινα μπουκαλάκια και τενεκεδάκια.

Ο όμιλος στον οποίο ανήκει δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς όπως εξοπλισμό για παραγωγή γάλακτος και κτηνοτροφίας.

Η PET Engineering S.r.l. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους τη Ιταλίας. Η PET Engineering S.r.l. ειδικεύεται στη δημιουργία νέων και καινοτόμων σχεδίων για μπουκάλια PET ως επίσης στη μηχανολογία καλουπιών για την παραγωγή μπουκαλιών PET βάσει τέτοιων σχεδίων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου