ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από την Limited Liability Company "Digital Assets" και φυσικά πρόσωπα, με σκοπό την απόκτηση τμήματος της επιχείρησης της 2GIS Limited
27/11/2020

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από την Limited Liability Company "Digital Assets" το φυσικό πρόσωπο 1 και το φυσικό πρόσωπο 2, με σκοπό την απόκτηση τμήματος της επιχείρησης της 2GIS Limited (στο εξής η «Επιχείρηση Στοχός»).

Η Limited Liability Company "Digital Assets" (στο εξής η «Digital Assets») είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και είναι έμμεση θυγατρική της δημόσιας εταιρείας Public Joint Stock Company «Sberbank of Russia». Η Digital Assets δεν ασκεί καμία δραστηριότητα άμεσα και ενεργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου εντός του Ομίλου Sberbank. H Public Joint Stock Company «Sberbank of Russia» είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μόσχας και την πλειονότητα των μετοχών της την κατέχει η Ρωσική Ομοσπονδία. Ο Όμιλος Sberbank ασχολείται με τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εργασίες καθώς επίσης με υπηρεσίες πληροφορικής, τεχνολογίες διαφήμισης, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cyber security), υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services), βιομετρικά δεδομένα, τηλεϊατρική, το σύστημα FoodTech, μέσα ενημέρωσης και διαδικτυακές αγορές.

Η 2GIS Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί εταιρεία του Ομίλου 2GIS ο οποίος ελέγχεται πλήρως από το φυσικό πρόσωπο 1. Στόχο στην παρούσα συγκέντρωση αποτελεί η δραστηριότητα παγκοσμίως (εκτός κάποιων χωρών που καθορίζονται στη μεταξύ των μερών συμφωνία) αναφορικά με την ανάπτυξη ψηφιακών χαρτών και βάσεων δεδομένων οντοτήτων και επιχειρηματιών που είναι φυσικά πρόσωπα (αλλά δεν πωλεί ψηφιακούς χάρτες και λύσεις βάσεων δεδομένων) και παροχή διαφημιστικού χώρου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ιστοσελίδα), στις εφαρμογές για κινητά τηλεφωνά και υπολογιστές μέσω των οποίων οι χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τους ψηφιακούς χάρτες και τις βάσεις δεδομένων.

Το φυσικό πρόσωπο 1, εκτός από τον Στόχο, ελέγχει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση και διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων και στην παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Το φυσικό πρόσωπο 2 ελέγχει επιχειρήσεις που ασχολούνται μεταξύ άλλων με ιατρικές δραστηριότητες, εργασίες ταξιδιωτικού γραφείου και παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίων και ινστιτούτων αισθητικής.

Η κοινή επιχείρηση θα συσταθεί στη Κύπρο με σκοπό να της μεταβιβαστεί η Επιχείρηση Στόχος.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2021,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής